آنچه توانسته ايم لطف خدا بوده است
در راستاي ارتقاء سلامت بيماران ، مجتمع تخصصي درماني جوادالائمه (ع)  در تاريخ 1390/04/01 افتتاح گرديد.

اين مرکز داراي بخشهاي دياليز، شيمي درماني، کلينيک فيزيوتراپي لنف و ادم،آزمايشگاه تشخيص طبي و آزمايشگاه پيوند مغز،استخوان مي باشد.

در اين مرکز بيماران مي توانند از خدمات پزشکان فوق تخصص کليه و فشارخون، کليه و مجاري ادراري، خون وآنکولوژي و متخصصين داخلي و راديوتراپي با تعرفه دولتي بهره مند شوند.


 

 

  آخرین رویدادها
آرشيو اخبـار